Hari ini merupakan hari keberangkatan jemaah haji asal kabupaten Garut kloter pertama. Kabarnya jemaah haji asal Garut akan dibagi empat kloter. Semoga perjalanan haji ini mendapatkan ridha dari Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur.

Allahumma balligh muraadanaa ilaa baladi-l-makkah mukarramati wa-l-madinatil munawwarah lil hajji wal ‘umrati wa lighairihima wa li ziarati qabri nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin shalallahu ‘alaihi wasallam, amin