Haturan kanggo bobotoh…
kieu tah ayeuna mah Persib teh,kawon! :p