Mugia teu pegat harepan.

Naon wae nu kaalaman teu leupas tina papasten Mantenna.

Bilih mah teu percanten komo bari malik teu resep, hapunteeen,

Akang mah mung sakieu ayana,

Mo rek disumput-sumput, da gening tetep teu walakaya.

Bilih mah aya kakeuheul, kateuresep, sok we urang ngobrol sasarengan.

Sing tiis heula emutan.

Sanes nu nuju emosi mah sok rada curigaan?

Mangga emutan deui,,,,

Hag tah, moal ngarti nu teu apal titangehna mah,,, hehehe

Advertisements