…Bismillahirrahmanirrahim…

Munggaran muka carita di dunia maya

“hirup teu salawasna akur jeung nu dipikahayang, tapi pasti bakal akur jeung naon rupa nu kaalaman… nu jadi masalah, lain kumaha sangkan hirup akur jeung kahayang?, tapi kumaha sangkan nu kaalaman luyu tur dipikaridho ku Allah SWT…”

Kitu papagah bapa waktu kuring nyaritakeun pangalaman salila di Mesir, kabeneran harita aya evakuasi mahasiswa alatan Mesir keur revolusi. Kaharti pisan eta wejangan, malah ayeuna mah sok dipake pikeun nyumangetan diri nu kadang katinggaleun sabab teu sumanget.
Mudah-mudahan naon rupa nu kaalaman aya dina Ridho Allah SWT, atuh nya kitu deui nu rek kasorang oge sing aya dina Ridho Allah SWT…
Ieu blog sing jadi wadah keur nyatet naon rupa nu kaalaman jeung harepan dina mangsa kasorang, Amin